Välkommen!

Jag, Matthias Hejlskov, kan hjälpa dig med beskärning, fällning, plantering, rådgivning mm. av dina träd och buskar.

Som utbildad arborist kan jag utföra hamling, säkerhetsbeskärning, uppbyggnadsbeskärning av yngre träd, underhållsbeskärning av äldre träd och sektionsfällning av träd i trånga utrymmen.

Vid hamling eller annan beskärning görs också en riskbedömning eftersom jag vill att ditt träd ska må bra och se bra ut en lång tid framöver och inte bara tillfälligt. Hur jag gör denna riskbedömning för just ditt träd förklarar jag gärna på plats.

Säkerhetsbeskärning görs om vi bedömer att det finns en risk med trädet.

Det kan exempelvis handla om att det finns en risk att trädet faller, eller att det är vissa grenar som utgör risk och kan skada person eller egendom.

Uppbyggnadsbeskärning innebär att det unga trädet får en bättre struktur senare i livet, jag ser då till att trädet växer på ett sätt som är hållbart och trädet kommer leva ett längre och friskare liv.

Underhållsbeskärning av äldre träd är intressant för dig som vill forma ditt träd så att trädet ser snyggt ut och friskt ut med en jämnare siluett. Vi går tillsammans igenom hur du vill att ditt träd ska se ut när jag är färdig, med hänsyn till helhetsbild, skugga eller ljusinsläpp till resten av trädgården. 

Hoppas att vi ses snart!

Hör gärna av dig till

Tel: 0708 46 48 97 eller Mail@hejlskovtradvard.se

// Matthias Hejlskov, grundare av Hejlskov Trädvård AB

Arborist Träd Rep Klättring