Integritetspolicy

Allmänt

Hejlskov Trädvård AB vill att du ska känna dig trygg om du väljer att dela med dig av dina personuppgifter. Därför säkerställer bolaget att alla uppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Webbplatsadress är: https://www.hejlskovtradvard.se

Kontaktuppgifter till bolaget är Tel. 0708 464897 om du som besökare skulle har några frågor angående personuppgifter eller annat.

Ansvarig för all behandling av personuppgifter åt bolaget är Matthias Hejlskov, grundare av Hejlskov Trädvård AB.

Mer om personuppgifter

Frivilligt lämnade uppgifter

 De personuppgifter som kan samlas in via kontaktformulär är Namn, Adress, Telefonnummer samt e-postadress.

Bolaget kan också samla in andra uppgifter som du valt att skicka till bolaget via mejl, formulär eller på annat sätt. Inga uppgifter sparas dock längre än nödvändigt.

Tekniska Uppgifter

Via tjänster så som Google Analytics kan även uppgifter om din dator (IP-adress, geografisk plats, browser, operativsystem) samlas in och användas vid statistiska sammanställningar för att kunna optimera hemsidan så att du ska få en bättre upplevelse. Information som genereras då du använder hemsidan samlas också in och sammanställs – exempelvis när, hur ofta och på vilket sätt du besöker bolagets sida.  

En huvudregel för bolaget är att vikten ligger vid vad besökare gör på hemsidan, hur länge och när, det är med andra ord ej viktigt vem som gör vad.

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Hemsidan innehåller även kakor, sk. Cookies även om dessa normalt sätt inte innehåller uppgifter som länkas till någon specifik användare. Bolaget använder Google Analytics som tjänst för insamling av cookies. De flesta webbläsare tillåter dig som användare att blockera användandet av cookies. Tänk på att om du väljer att radera samt att blockera alla cookies kommer det troligen medföra en negativ påverkan på hur du upplever funktionaliteten vid ditt besök på många hemsidor.  

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Från vilka källor

Hejlskov Trädvård samlar in personuppgifter när du använder bolagets kontaktformulär, kontaktar bolaget direkt via Mail@hejlskovtradvard.se – eller om du på annat sätt har kontakt med Bolaget och samtidigt lämnar uppgifter om dig. Information samlas in för att du ska kunna bli kontaktat och senare ingå avtal med Hejlskov Trädvård AB, samt för att bolaget ska kunna tillhandahålla sina tjänster till dig. Hemsidan använder även Cookies och använder tredjeparts tjänster så som Google Analytics.

Lagliga grunder

Hejlskov Trädvård AB samlar inte personuppgifter när du ger ditt samtycke till detta. Du har när som helst rätt att återkalla detta samtycke genom att kontakta bolaget och begära att dina personuppgifter raderas.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Bolaget kommer inte spara personuppgifter längre än nödvändigt vilket innebär att olika uppgifter sparas olika länge beroende på uppgifternas ändamål. Bolaget reserverar sig för att kunna spara uppgifter längre om det handlar om rättsliga anspråk ex. vid tvist eller anmälan om brott. Bolaget genomför regelbundet gallringar av personuppgifter som inte längre är nödvändiga att ha registrerade.

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns av WordPress. Anledningen till detta är att WP behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på webbplatsen (om sådana finns) sparar även WP de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Utelämnande av uppgifter

Hejlskov Trädvård AB kommer aldrig att sälja dina uppgifter till tredje part utan ditt tillstånd. Bolaget kommer att lämna ut uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lagstiftning eller andra myndighetsbeslut. Uppgifter passeras enbart vidare till samarbetspartners till bolaget efter berörda personers godkännande och samtycke till detta.

Lagring av uppgifter

Hejlskov Trädvård AB kommer aldrig att hantera dina personuppgifter utanför EU eller EES. Mottagna uppgifter kommer med andra ord aldrig att överföras till land utanför EU/EES.

Kommentarer från besökare kan eventuellt kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Rättigheter

Bolaget ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagar och regler. Du har rätt till att få en kopia på dina personuppgifter ett sk. Registerutdrag.

Du har också rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas samt att uppgifter raderas så länge det inte finns anledning för bolaget att behålla uppgifterna på grund av någon rättslig förpliktelse.

Hur skyddas dina uppgifter

Bolaget har vidtagit alla nödvändiga tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot ofrivilliga utelämnanden.

Kontaktuppgifter

Tveka inte att höra av dig till bolaget om du har några frågor gällande något av ovanstående – tel. 0708 464897.

Du kan även kontakta bolaget på

Mail@hejlskovtradvard.se